บทความน่าสนใจ

เกือบตายเพราะถูกนายเวรบีบคอ

#ประสบการณ์นายเวรบีบคอตอนนั่งสมาธิ กรรม แปลว่า การกระทำ การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา ทางกายก็ตาม ทางวาจาก็ตาม ทางใจก็ตาม ซึ่งประกอบด้วย อกุศลกรรม หมายถึงกรรมที่เป็นอกุศล, กรรมชั่ว การกระทำที่ไม่ดี ไม่ฉลาด ไม่เกิดจากปัญญา ทำให้เสื่อมเสียคุณภาพชีวิต การกระทำที่เกิดจากอกุศลมูล ได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ เป็นบาป กรรมชั่ว ความชั่วร้าย...
- Advertisement -