บทความน่าสนใจ

บทอุทิศส่วนกุศล โดย พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง(vdo)

บทอุทิศส่วนกุศล โดย พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง อิทังปุญญะพลัง ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดโมทนา ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพเจ้า นับตั้งแต่บัดนี้ ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช ได้โปรดโมทนา และโปรดเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศล ของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศส่วนกุศลนี้ แก่ท่านทั้งหลาย ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี...
- Advertisement -