ไม่มีโพสต์ที่แสดง

บทความน่าสนใจ

นายเวรทวงกรรม ต้องถูกผ่าตัดเพราะ อดีตชาติเคยทุบหัวควาย

ควาย หรือ กระบือ จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคน ถูกนำมาใช้ในงานเกษตรกรรมของประเทศทางเอเซียมากที่สุด เพราะชาวนานิยมเลี้ยงควายเป็นแรงงานเพื่อไว้ไถนา บ้างก็ใช้ควายเป็นพาหนะ เป็นสัตว์ลากจูง ในการเข้าไปทำไร่ทำนา ในประวัติศาสตร์ชาติไทย แม้แต่นายทองเหม็นแห่งหมู่บ้านบางระจัน ก็ขี่ควายออกไปรบ หรือบางถิ่นบางที่ก็ฆ่าควายเพื่อเป็นอาหาร ควายจึงมีประโยชน์หลายประการ ปัจจุบันมีควายให้พบเห็นน้อยลง ควายเป็นสัตว์มีสี่ขา เท้าเป็นกีบ ตัวขนาดใกล้เคียงกับวัว ในช่วงเต็มวัยจะมีอายุระหว่าง 5-8 ปี น้ำหนักตัวผู้โตเต็มวัยโดยประมาณ...
- Advertisement -