บทความน่าสนใจ

สุดอนาถ! “อดีตชาติไม่ดูแลแม่ ปัจจุบันจึงต้องเกิดเป็นสุนัขขี้เรื้อน”

สุนัขขี้เรื้อนเตือนกรรม ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ต่างเกิดมาบนพื้นฐานของกรรม กรรมในที่นี้หมายถึงการกระทำ การกระทำความดี เขาเรียกว่ากรรมดี การกระทำความชั่วเขาเรียกว่ากรรมชั่ว การเลือกที่จะกระทำกรรมแบบใดนั้นอยู่ที่ตัวเรา ว่าจะเลือกกระทำกรรมแบบใด ผิดถูกล้วนรู้อยู่แก่ใจ อยู่ที่เจตนา อยู่ที่ใจของเราทุกคน ดังเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2558 ผมได้อยู่เวรประจำการหน้าประตู ในเวลาเช้า ของวิทยาลัย ที่ผมทำงานอยู่ เพื่อคอยดูความเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านเข้าออกในวิทยาลัยในช่วงเวลาเช้า ผมยืนคอยต้อนรับนักเรียน นักศึกษา...
- Advertisement -