หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ admin

admin

108 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

บทความน่าสนใจ

วิธีการอุทิศบุญ วิธีการโอนบุญ

วิธีการอุทิศบุญ เมื่อเราถวายอาหารหรือสิ่งของที่ไม่ผิดวินัยแก่พระภิกษุ, เอาของให้พ่อแม่, ให้เงินขอทาน, ให้เงินลูก, เอาอาหารให้สัตว์เลี้ยง, เอาเศษอาหารให้มดแมลง ฯลฯ เมื่อของหลุดมือจะเกิดแสงบุญ สีขาวจ้าขึ้นมา เพราะเราสละแล้วจึงเกิดบุญ แสงบุญนี้จ้าอยู่ชั่วขณะประมาณ 3 วินาที แล้วลอยขึ้นไปรอเจ้าของอยู่เบื้องบนสวรรค์ เมื่อต้องการอุทิศบุญให้ผู้อื่น ให้คิดทันทีที่ของหลุดมือว่า ผลบุญนี้อุทิศให้……………… การอุทิศบุญให้หลายๆ รายในการทำบุญครั้งเดียวสามารถทำได้โดย ให้คิดอุทิศบุญต่อเนื่องติดๆ กัน ห้ามเว้นช่วงในความคิด แสงบุญจะพุ่งไปหาผู้ที่เราอุทิศทุกราย แต่ถ้าความคิดอุทิศเกิดสะดุดนึกไม่ออก แสงบุญที่จ้าอยู่จะลอยขึ้นไปรอเราเบื้องบนสวรรค์ การโอนบุญ ผู้ที่ใส่ใจทำบุญกุศลประจำ...
- Advertisement -