หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ admin

admin

108 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

บทความน่าสนใจ

กรรมของคนลักลอบตัดไม้ โดย คนเคลียร์กรรม

คนตัดต้นไม้ทำลายป่า เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะผิดอะไร  แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นบาปและมีโทษมากเสียด้วย  ผมขอเริ่มเรื่องเลยมีครั้งหนึ่งผมสงสัยว่าคนเผาถ่านขายเขาเป็นบาปไหม  ผมกำหนดจิตเมื่อตรวจดูผมก็ต้องประหลาดใจอย่างยิ่งเพราะเหตุใดหรือก็ผมพบ นายนิรยบาล  2  คน  กำลังใช้เลื่อยที่มีความยาวประมาณ  1  วา  มีด้ามสำหรับจับอยู่ทางด้านปลายทั้งสองด้านของใบเลื่อย  เลื่อยร่างของชายสูงวัยอายุประมาณ  60-65  ปี  เมื่อนายนิรยบาลเลื่อย  ชายผู้นั้นก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาจนร่างขาดเป็นสองท่อน  ชายคนนั้นก็ยังไม่ตาย  นายนิรยบาลเห็นว่าร่างนั้นขาดจากกันแล้ว  ก็ลงมือเลื่อยแขนของชายผู้นั้นต่อจนขาดจากร่างอีก  ร่างของชายคนนั้นถูกแบ่งเป็น  6  ส่วน  ดังนี้  แขน  2 ...
- Advertisement -