หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ admin

admin

108 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

บทความน่าสนใจ

วิธีอุทิศบุญที่ได้ผล คำยืนยันจากปากของวิญญาณ

ในพระพุทธศาสนา บุญ หมายถึง ความประพฤติชอบทางกายวาจาและใจ เรียกอีกอย่างว่ากุศล ในพระไตรปิฎกมักใช้คำว่า ปุญฺญ ตรงกันข้ามกับคำว่า บาป หรือ อปุญฺญ แต่ในคัมภีร์ชั้นหลังมักใช้คำว่า บาป มากกว่ากัน ในอรรถกถากล่าวถึงเผื่อแผ่บุญไว้ว่าสามารถเผื่อแผ่เพิ่มให้แก่ผู้อื่นได้โดยไม่มีประมาณ เปรียบได้กับการจุดเทียนส่งต่อไปเรื่อย ๆ คือผู้จุดก็มีความสว่างอยู่ตามเดิม และความสว่างยังเพิ่มไปอีกกว้างขวางได้ ผลบุญชั้นทาน คือ การใส่บาตร ถวายอาหารพระ กฐิน ผ้าป่า คือที่เป็นวัตถุทานทั้งหลายนั่นแหละครับ ชาวพุทธชอบทำกันมาก ผลบุญชั้นทานนี้จะไปปรากฏในสวรรค์ชั้น 1จาตุมหาราชิกา เท่านั้น เพราะเป็นอามิสบูชา บุญชั้นทานที่มีพลังมากที่ผมรู้ขอเรียงลำดับจากมากไปน้อย อภัยทาน (ใช้ใจครับไม่ได้ใช้เงิน) ธรรมทาน (ให้ธรรมะผู้อื่น เช่น หนังสือ CD...
- Advertisement -