หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ admin

admin

108 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

บทความน่าสนใจ

มหัศจรรย์พลังพระเครื่องปลอม

#พระเครื่องปลอม ปัจจุบันนี้มีบุคคลบางคน เห็นแก่ประโยชน์ที่ได้รับโดยมิได้คำนึงถึงความผิดถูกบาปกรรม เราจะพบได้ทั่วไปในสังคมปัจจุบันที่โลกเจริญด้วยวัตถุ เงินเป็นสิ่งที่ปรารถนามากที่สุด จะได้มาโดยสุจริต ทุจริต เอาทั้งนั้น อย่างวงการข้าราชการไทย ทั้งข้าราชการการเมือง, ข้าราชการประจำ, ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีบางท่านใช่อำนาจหน้าที่หาประโยชน์รายได้ให้ตรงกับตัวเองทำให้ได้มาซึ่งเงินเท่านั้น ท่านผู้อ่านอย่าไปอิจฉาความร่ำรวยที่เขาเป็นอยู่เลย ให้สังเกตดูชีวิตครอบครัวหาความสุขไม่ได้และบั้นปลายชีวิตจะพบแต่ทุกข์ ต้องใช้เงินที่หามาไม่สุจริตให้หมดไปจากการป่วยหรือลูกผลาญหมด ครอบครัวล้มเหลวสารพัดที่จะเกิด ดูภายนอกเหมือนเขาจะมีความสุข แต่ดูลึกๆเกิดจิตใจร้อนสุ่มทั้งนั้นเพราะบาปที่เขาโกงชาติโกงแผ่นดินบาปหนักมาก ในโลกวิญญาณ องค์พยายมราชท่านบันทึกความผิดมหันตโทษของคนเหล่านั้นไว้หมดทุกคน โทษหรือหนักมากปัจจุบันที่นรกมีราชการหลายท่านถูกเผาด้วยไฟนรกอยู่ทุกวันนี้ก็ยังเผากันอยู่ ร้อนมากๆ แต่ไม่ตายทรมานมาก เมื่อบาปบรรเทาเบาลงก็ต้องมาเป็นเปรตต่อมาจากเปรตก็มาเป็นอสุรกาย ต่อจากอสุรกายก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานและที่แน่ๆ เฉพาะกรรมที่โกงชาติโกงแผ่นดินนี้ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ที่เป็นอาหารของมนุษย์...
- Advertisement -