หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ admin

admin

108 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

บทความน่าสนใจ

แก้กรรมทำเองได้

การแก้กรรม ปัจจุบันโลกเดือดร้อนวุ่นวาย  ผู้คนจำนวนมากหาที่พึ่งทางใจเพื่อแก้ปัญหาชีวิต จะเห็นได้จากเมื่อมีวัดใดออกวัตถุมงคลที่ไม่ใช่รูปพระแต่เป็นเทพเจ้า  เจ้าพ่อเจ้าแม่  รูปสัตว์ในวรรณคดี  ที่คิดว่ามีฤทธิ์มีอำนาจ  จะมีผู้คนไปเช่าบูชามาด้วยหวังจะพึ่งฤทธิ์พึ่งเดชที่อยู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นให้ช่วยให้การดำรงชีวิตของเขาดีขึ้น ผมเองไม่ปฏิเสธ  เทพเจ้าและวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์อำนาจมีจริงครับยืนยัน  หลายครั้ง  ผมอาศัยท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มาช่วยผม  ในการแก้ปัญหาให้กับผู้คนที่มาขอความช่วยเหลือ  เพราะบางครั้งไม่เหมาะสมในการขอบารมีจากพระพุทธองค์ลงมาช่วย  ผมก็ให้พวกผมขอความอนุเคราะห์ช่วยสงเคราะห์มนุษย์ที่ประสบปัญหาจากเทพหลายองค์ที่มีตัวตนอยู่จริง  ทั้งในสวรรค์และพรหมรูปร่างท่านสวยงามกว่าที่คนเขาปั้นไว้บูชาอีก  ท่านทั้งหลายเหล่านั้นล้วนสร้างบุญกุศลและปฏิบัติจนได้ฌานสมาบัติ  เกิดฤทธิ์มากมาย  ท่านเหล่านั้นมีศีลที่สมบูรณ์  ผู้คนไม่ควรเอาร่างสัตว์  หัวสัตว์  เลือดสัตว์ไปบูชาท่าน  ท่านรังเกียจครับ  เวลาผมขอการสงเคราะห์จากเทพนั้นผมเอาบุญถวายเป็นการตอบแทนทุกครั้ง  ซึ่งท่านยินดีมาก  เพราะบุญเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกทิพย์ไม่ใช่เครื่องเซ่นสังเวย  หรือการละเล่นแก้บน ...
- Advertisement -