วิธีขอขมากรรม
นายเวรนั้นถือได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมากในการที่ทำให้ชีวิตของเรา เจริญขึ้น หรือเลวร้ายลง คำว่านายเวรนั้นหลายๆคนคงเข้าใจกันดีอยู่แล้ว ว่านายเวรนั้นหมายถึง คน หรือจิตวิญญาณที่มีความแค้น เคือง โกรธ จากการกะทำของเรา ไม่ว่าจะเป็นในอดีต ปัจจุบัน โดยที่เรานั้นกะทำด้วยวิธีการต่างๆให้เขาเหล่านั้น ต้องพบกับความทุกข์ เช่น ทำให้พิการ ทำให้ตาย ทำให้หมดตัว หมดทรัพย์สิน หรือวิธีการต่างๆ ดังนั้นนายเวรจึงมีสิทธิเต็มที่ในการทำร้ายเราให้ถึงแก่การวิบัติ ด้วยวิธีการต่างๆตามกำลังกรรม ตัวเรานั้นก็เดือดร้อนไปตามระเบียบ **มีวิธีการแก้ไขไหม?** แน่นอนมีอยู่แล้ว บนพื้นฐานแห่งการอุทิศบุญ แก้ปัญหาชีวิต ต้องเข้าใจก่อนว่านายเวรผู้ที่เรานั้นเคยทำให้เขาเดือดร้อน เมื่อเขาตายลง ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับนายเวร ก็ยังคงติดตัวนายเวรเนื่องจากความแค้น ติดในจิตสำนึกตลอดเวลาที่เขาเจ็บปวด ความพิการ ความทุกข์ก็ยังคงอยู่กับเขา นายเวรจึงต้องรับทุกข์ตลอดเวลา ทำให้นายเวรแค้นเรามาก เขาจึงทำให้เรานั้นประสบทุกข์ประสบเคราะห์กรรมเช่นเดียวกันกับนายเวร อาจารย์จึงมีคำแนะนำถึงวิธีการอุทิศบุญเพื่อลดแรงอาฆาต ของนายเวร **ด้วยแนววิธีการอุทิศบุญ** ดังนี้ ให้ขอโทษขอขมากรรมต่อกัน ด้วยการให้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นพยาน โดยการขอขมาที่หน้าหิ้งพระ เมื่อขอขมาเรียบร้อย ให้อุทิศบุญให้เป็นพลังในการรักษาอาการเจ็บบป่วย อาการพิการต่างๆให้หายไปด้วยการอธิษฐานว่า **ข้าพเจ้าขออำนาจพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ โปรดดลบันดาลให้บุญของข้าพเจ้าในส่วนที่นายเวรรับได้ให้กลายเป็นพลังในการรักษาให้นายเวรหายจากอาการเจ็บปวดพิกลพิการต่างๆ และขอให้นายเวรพบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยเถิด**

      ทำบ่อยๆทำทุกครั้งที่มีโอกาส รับรองได้ว่านายเวรจะลดแรงอาฆาตลงมาก และทำให้ชีวิตญาติธรรมพบแต่ความสุขความเจริญตามกรรมของแต่ละท่านแน่นอน.
…………….
อาจารย์ภณทัต แสนสัมฤทธ์
*มารน้อย บัญชาเทพ*
คนเคลียร์กรรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here