ประสบการณ์เจอเปรตกินข้าวหล่นจากบาตรพระ
คำว่า เปรต แปลว่า ผู้ล่วงลับ ในทางศาสนาพุทธหมายถึง อมนุษย์พวกหนึ่งที่เกิดในเปรตวิสัย ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ อบายภูมิ เปรตมีหลายประเภท เช่นประเภทหนึ่งเรียกว่า ปรทัตตูปชีวิเปรต คือเปรตที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยส่วนบุญที่มีผู้ทำอุทิศให้ หากไม่มีส่วนบุญที่มีผู้อุทิศให้ก็มักจะกินเลือดและหนองของตัวเองเป็นอาหาร โบราณมีความเชื่อที่ว่า ถ้าใครทำร้ายพ่อแม่ ชาติหน้าจะไปเกิดเป็นผีเปรต หรือหากทำกรรมอื่นๆที่เต็มไปด้วยโลภะ (ความโลภ) ก็สามารถเกิดเป็นเปรตได้เช่นกัน ดั่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ที่พบเจอ และใช้การอุทิศบุญ และเบิกบุญในการแก้ไขปัญหา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดชัยนาท ซึ่งเวลาการเดินทางที่จะเข้าบ้าน ก็จะต้องผ่านวัด วัดหนึ่งที่ผมเองได้มีโอกาสบวชเป็นภิกษุ ในช่วงหนึ่งของชีวิต ซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่ไม่ไกลจากบ้านของผมมากนัก แต่ระหว่างบ้านผมกับวัด ก็จะมีซอยที่จะเข้าไปในบ้านต่างๆ อยู่หลายซอย ด้วยเหตุบังเอิญหรืออย่างไรไม่ทราบ แต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า ไม่มีเหตุใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญ มาเล่าต่อเนาะผมมาถึงซอยๆหนึ่ง ที่อยู่ไม่ไกลจากวัด ประจวบกับมาพบเจอพระที่วัดนั้น ท่านเดินบิณฑบาตรมาถึงจุดนั้นพอดี ก็เวลาประมาณ 7.00 น ประมาณนี้ ซึ่งดูๆแล้วท่านคงกำลังเดินกลับวัด ได้มีญาติโยมกลุ่มหนึ่งกำลังใส่บาตรอยู่ แต่สายตาเจ้ากรรม ช่างหาเรื่องจริงๆ นั้นมันเปรตนี่ ผมอุทานในใจ เปรตตัวสูงขนาดเสาไฟแรงสูง ผอมมีแต่ซี่โครง ดำเหมือนถ่านที่ใช้หุงข้าว เนื้อตัวผุผองแผลเน่าเฟะเต็มตัว น้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาตามแผลนั้น เต็มไปหมด ลิ้นยาวลงมาถึงอก ดวงตากลมโต ขนาดลูกมะพร้าว ผมมองดูด้วยความหน้าสมเพส เป็นอย่างยิ่ง ด้วยความสงสัยของตัวผมเอง หรือความสอดรู้ สอดเห็น หรือจะแรงไป เอาใหม่ ความอยากรู้ของผมก็ได้ อยากรู้ว่าเปรตตนนี้เป็นใครมาจากไหน ระหว่างขับรถกลับบ้านไป ก็สงสัยไป พลันในจิตก็เกิดนิมิตรขึ้นมา เหมือนมีคนสองตนคุยกัน
ผม:เอ้เปรตตนนี้เป็นใคร
จิต:จำได้ไหม ในสมัยที่บวชเป็นพระอยู่วัดนี้
ผม:จำได้สิ ตอนนั้นอายุ 22 ปี ย้อนหลังไปก็ประมาณ10 กว่าปีมาแล้ว แล้วเคยเดินบิณฑบาตร ตรงนี้เหมือนกัน
จิต:ใช่แล้ว ยังจำได้ใช่ไหม
ผม:ยังจำได้สิ
จิต:นั่นอย่างไรหละ แล้วยังจำคนหนึ่งได้ไหม
ผม:คนไหน
จิต:ก็คนที่คอยตะโกนเวลาพระบิณฑบาตร ว่า “ไม่รู้จักทำมาหากิน ต้องมาขอข้าวชาวบ้านกิน”
ผม:จำได้สิ ก็คนนี้พูดแบบนี้อยู่แทบทุกวัน ในตอนที่บวชเป็นพระ เขาก็เคยพูด แล้วก็ไม่เคยเห็นว่าเขามาทำบุญที่วัดเลย
จิต:ใช่แล้ว นี่คือเปรตคนคนนั้นนั่นแหละ
ผม:น่ากลัวจัง แล้วแบบนี้เขาเรียกว่าเปรตอะไร
จิต:เขาเรียกว่า ปรทัตตุปชีวิกเปรต
ผม:เป็นแบบไหนเล่าให้ฟังหน่อย
จิต:ได้สิ ปรทัตตุปชีวิกเปรต เปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการอาศัยส่วนบุญที่เขาอุทิศให้ ถ้าไม่มีผู้อุทิศให้ก็ต้องอดอยากหิวโหยได้รับทุกขเวทนาอยู่เช่นนั้น ปรทัตตุปชีวิกเปรต เป็นเปรตประเภทเดียวเท่านั้น ที่สามารถจะรับส่วนกุศลที่มนุษย์แผ่ไปให้ได้ อยู่ใกล้มนุษย์ เนื่องจากเวลาใกล้ตายมีความห่วงใยอาลัยอาวรณ์ในทรัพย์สินเงินทอง ห่วงใยในสามีภรรยา ลูกหลาน หรือมิตรสหาย เมื่อตายก็จะอยู่ในบริเวณบ้านเรือนนั้นเอง
ส่วนใหญ่เรียกว่าผี ถึงแม้ว่าจะเกิดเป็นเปรตอยู่ในบริเวณนั้น แต่ถ้าไม่รู้ว่ามีผู้อุทิศส่วนกุศลให้ก็ไม่มีโอกาสได้อนุโมทนา เปรตก็จะไม่ได้รับส่วนบุญนั้น แต่บุญที่อุทิศให้แก่ญาติผู้ตายแล้วนั้น หากไม่ถึงหรือไม่สาเร็จ บุญนั้นก็ไม่สูญหายไปไหน คงเป็นบุญที่ติดตัวแก่ผู้อุทิศให้นั้น ซึ่งจะเป็นผลบุญอีกต่อหนึ่งของผู้ทำบุญ ฉะนั้นเมื่อทำบุญกุศลทุกครั้งควรอุทิศส่วนกุศลให้ญาติทั้งหลายของเราทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ เพราะในสังสารวัฏที่ผ่านมานี้อาจมีญาติของเรายังคอยการอุทิศส่วนกุศลจากเราอยู่
ผม:เป็นอย่างนี้เอง
จิต:เพราะจิตใจเขา คอยคิดแต่อกุศลกรรม ใช่วาจาสอดเสียด พระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุจะดีหรือไม่ดี เราก็ไม่ควรปรามาส มันเป็นหน้าที่ของคนอื่นที่มีหน้าที่ พระรูปไหนไม่ดี เราก็ไม่ต้องทำบุญ แต่ไม่ต้องพูด มีคนที่มีหน้าที่โดยตรงให้เขาทำหน้าที่ ดีไม่ดีก็หน้าที่ของพระเช่นกัน ให้ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจ
ผม:เข้าใจแล้ว จะมีวิธีการช่วยเหลือเปรตตนนี้ได้ไหม
จิต:จะช่วยเขาได้ ก็ต้องให้ญาติโดยตรงของเขา เช่น ลูก พ่อ แม่ พี่ น้อง ทำบุญให้จึงจะได้บุญอย่างเต็มที่
ผม:เราจะทำบุญให้ได้ไหม
จิต:ได้ แต่ไม่ดีนัก อีกทั้งกรรมก็จะตกมาที่ตัวเราด้วย อุทิศบุญ แผ่เมตตาได้ตามสมควรเท่านั้น
ผม: จะบอกญาติเขา ญาติก็คงไม่เชื่อ ก็คงต้องอุเบกขา
จิต:ใช่ ก็ต้องอุเบกขา
ผม:ถึงบ้านพอดี ด้วยอานุภาพของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โปรดดลบันดาลให้บุญของข้าพเจ้าส่งไปถึงเปรต ตนนั้นตามสมควร ขอให้มีความสุข ความเจริญเทอญ
ผมก็ไม่ได้สนใจอีกว่าเปรต ตนนั้นจะเป็นสภาพแบบไหน ก็ต้องปล่อยวาง วางอุเบกขา การก่อกรรมนั้น มีได้ทั้ง กาย วาจา และใจ การสร้างกรรม ไม่ทำเป็นดีที่สุด เราไม่รู้ว่ากรรมจะตอบแทน เราเมื่อไหร่ กรรม หากไม่ทำได้เป็นดี

#มาสเตอร์ภณทัต_แสนสัมฤทธ์
ผู้เชี่ยวชาญการแก้ไขคลายกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here