ห้ามลืม “วิธีกรวดน้ำ” หลังทำบุญ เพื่อลดกรรม เสริมบุญบารมี ชีวิตดีแน่นอน

กรวดน้ำให้ถูกวิธี

บ่นกันจังทำบุญไม่ขึ้น ทำบุญทั้งปีไม่เห็นมีชีวิตที่ดีขึ้นเลย อาจารย์มีวิธีดีๆมาฝาก
การกรวดน้ำให้ถูกวิธี อย่าไปกรวดให้เจ้ากรรมนายเวรก่อน แนะเคล็ดลับ !! รับอานิสงส์แรง ส่งผลทันตา . . . อย่างคาดไม่ถึงนะเออ
ความเชื่อความศรัทธาต้องมีสติในความเชื่อของคนไทย การกรวดน้ำคือการแบ่งส่วนบุญที่ตนใด้กระทำมามอบให้ ญาติพี่น้องและเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่คนละภพภูมิ เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้รับอานิสงส์ผลบุญไปด้วย เพราะเชื่อว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะสร้างบุญสร้างทานได้ ซึ่งถือเป็นกุศโลบายที่พระพุทธศาสนาในไทย นิยมสอนให้ฆราวาสทำ เพื่อจะได้ทำดี มีบุญอุทิศกรวดน้ำให้ผู้อื่นได้
.. ด้วยความเชื่อนี้ พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านแนะนำว่า
ก่อนจะกรวดน้ำให้ดวงวิญญาณ หรือเจ้ากรรมนายเวร ให้ “ก ร ว ด น้ำ ใ ห้ ตั ว เ อ ง ก่ อ น “

คำว่า “กรวดน้ำให้ตัวเอง” ไม่ใช่เป็นการดึงบุญที่ตนทำให้ตัวเอง เพราะเราเป็นคนทำบุญบุญก็อยู่กับเราอยู่แล้ว แต่เป็นการแบ่งบุญให้เทวดาประจำตัวที่ปกปักรักษาเรา ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย แคล้วคลาด ในภยันตรายต่างๆและช่วยให้มีโชคลาภ มีเงินมีทองอยู่ดีมีสุข ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่เราอุทิศถวาย”การที่เราไปกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรก่อน”เท่ากับเราไปเสริมพลังให้กับดวงจิตที่คิดอาฆาตเราให้มีแรงเหนือเทวดาประจำตัว ซึ่งอาจารย์บางท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำผิดขั้นตอน จึงทำให้ชีวิตไม่ดีขึ้น บางดวงวิญญาณต่อให้ทำดีแค่ไหนมันก็หาทางทำรายเราทุกวินาทีที่มีโอกาสแต่เราอย่าได้ใส่ใจ กูทำให้อุทิศให้แล้วจะรับก็รับ ไม่รับก็จมอยู่กับอดีตความทุกข์ต่อไปส่วนตัวเราคือได้บุญแน่ๆๆ แถมอยู่สุขสบายจากอานุภาพแห่งบุญบารมี สุดท้ายเจ้ากรรมนายเวรก็จะเลือกเองว่าจะลำบากต่อไปหรือเลือกอโหสิกรรม จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีส่วนที่ยังอาฆาตแค้น ช่างหัวมันพวกนี้ไม่เห็นธรรม เหมือนกบในกะลาหรือเรียกว่า … ทำบุญไม่ขึ้นนั่นเอง

บทกรวด น้ำให้แก่เทวดา ประจำตัว ทำแล้วดีกับตัวเรา ภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ให้ทานถวายสังฆทาน หรือทำบุญอื่นที่เป็นบุญเป็นต้น ช่วยเปิดทางและช่วยแก้ไขปัญหาชีวิต ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้มีความสุขปราศจากความทุกข์ต่างๆ

ขั้นตอน

เตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ขัน ลอยดอกมะลิและนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต
ดังต่อไปนี้ เจริญมนต์พุทธคุณ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ สวด 3 จบ
นะ โม พุท ธา ยะ
ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จ มาเป็นประธาน
อะหังสุขิโตหิมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข                                                                                      นิจทุกข์โขโหมิ ขออย่าได้มีทุกข์
อเวโรโหมิ ขออย่าได้มีเวร
อัปพยาปัจชาโหมิ ขออย่าได้มีความเดือดร้อน
สุขีอัตตานังปะริหารามอขอให้มีความสุขบริหารตนเถิด

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดา ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข ให้เริ่ม เทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ
ท่านปู่พยายมราช ท่านพ่อมหาราชทั้งสี่ ท่านแม่ พระแม่ธรณี ท่านแม่พระแม่คงคา
ท่านปู่ท่านย่าพระอินทร์ ขอจงโปรดมาเป็นทิพย์พยาน

นำน้ำวางใว้หน้าพระประธาน หรือห้องพระสัก30นาทีแล้วนำมากรวดน้ำลงดิน

ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ …. สกุล …….ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า พ่อเกิดแม่เกิดเทวบุตร เทวดารักษากายของข้าพเจ้า เทวดาทั่วสากลพิภพ พระเสื้อเมืองพระทรงเมือง พระหลักเมืองพระสยามเทวาธิราช ยายกะลา ตากะลี พระภูมิเจ้าที่
ผีบ้านผีเรือนที่ข้าพเจ้าอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ขอจงช่วยข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ต่างๆ
เรื่องที่ทำให้ทุกข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญ ฯ เมื่อได้รับแล้วจงอนุโมทนาบุญ และขอได้โปรดส่งบุญของข้าพเจ้าไปให้ถึงจุดหมาย คือทุกดวงจิตร ดวงวิญญาณ ไม่ว่าจะอยู่ภพได ภูมิไดขอ ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ ผลบุญดังกล่าวนี้
ได้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

หมายเหตุ … !!
การกรวดน้ำ คือ การอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ ถ้าไม่สะดวก ก็กรวดน้ำลงบนภาชนะ แล้วนำไปรด ลงดินที่โคนต้นไม้ การขอฝากผ่านบารมี ของพระแม่คงคา และพระแม่ธรณี ไปสิ่งสำคัญมาก ระหว่างท่องคำกรวด น้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดิน ตลอดจนจบคำกรวดน้ำ ไม่ว่าน้ำจะเหลือ มากน้อยเพียงใด ให้เทให้หมด พร้อมกับคำพูด สุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้ หลงเหลือ

.. อิทังบุญญพลัง ..

………………………….

อาจารย์ภณทัต แสนสัมฤทธ์

คนเคลียร์กรรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here