หน้าแรก เห็นกรรม พระเจ้าอโศกมหาราช เคยทำสิ่งนี้เป็นเครื่องบูชา เปลวไฟไม่สามารถทำอันตรายได้

พระเจ้าอโศกมหาราช เคยทำสิ่งนี้เป็นเครื่องบูชา เปลวไฟไม่สามารถทำอันตรายได้

367
0

พระเจ้าอโศกมหาราชตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าด้วยไฟ

เปลวไฟที่ว่าร้อนแรง แต่เมื่อเจอพุทธานุภาพ บวกกับความตั้งใจจริงแล้วนั้น ยังอ่อนแสงด้อยพลัง อย่างกับหิ่งห้อย ต้องแสงอาทิตย์ยามเที่ยง ความตั้งใจของพระเจ้าอโศกมหาราช ท่านได้บำเพ็ญบารมีด้วยการ ยอมกาย ยอมใจ น้อมระลึกถึง พระพุทธเจ้าถึงแม้ว่า พระองค์จะปรินิพพานนานแล้วก็ตาม แต่พุทธานุภาพของพระพุทธเจ้ายังคงปรากฏ ไม่มีวันเสื่อมคลาย ดังเหตุการณ์ ที่หลวงพ่อเล็ก เจ้าอาวาส วัดท่าขนุน ท่านได้บรรยายไว้ อย่างน่าฟัง

พระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อท่านสร้างพระเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ องค์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นพุทธบูชาเสร็จแล้ว แต่ยังไม่เต็มกำลังใจ

ท่านเอาตัวเองเป็นไส้เทียน ใช้สำลีชุบน้ำมันพันตัวเอง ตั้งใจว่าเราจะจุดไฟนี้เพื่อเป็นพุทธบูชา แล้วก็ให้คนจุดไฟ

ตัวท่านเองตั้งสมาธิเพ่งมองเจดีย์ตั้งใจว่าสิ่งที่เราทำนี่ตั้งใจจะถวายเป็น
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
ไฟไหม้อยู่๗วันกว่าเชื้อจะหมด
แต่ท่านไม่เป็นอะไรเลย เพราะว่ากำลังใจที่เกาะพระพุทธเจ้ามั่นคง พุทธานุภาพก็เลยรักษาได้

สนทนากับพระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ
ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๔

………………………………….

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here