บทอุทิศส่วนกุศล โดย พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง(vdo)

1898
0

บทอุทิศส่วนกุศล โดย พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

อิทังปุญญะพลัง
ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้
ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดโมทนา ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพเจ้า นับตั้งแต่บัดนี้ ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า
และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช
ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช ได้โปรดโมทนา
และโปรดเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศล ของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศส่วนกุศลนี้ แก่ท่านทั้งหลาย ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี
ขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนา พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาส นี้
ขอผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัย
ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ***มีเหตุให้โพสครับ อยากจะบอกทุกคนว่าเวลาแผ่กุศลให้บอกท่านพระยายมราชด้วย ให้ท่านโมทนาบุญกับเราและฝากให้ท่านเป็นพยานบุญด้วยน่ะครับ(เป็นความประสงค์ของท่าน ฝากบอกลูกหลานผ่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ครับ)***ผลบุญใดที่ได้จากการเผยแผ่เป็นธรรมทานนี้ ข้าพเจ้าขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา,

ผลบุญใดที่ได้จากการเผยแผ่เป็นธรรมทานนี้ขอถวาย

ให้กับครูบาอาจารย์ทั้งหลายของข้าพเจ้า มี หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

หลวงปู่เทพโลกอุดร

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ เป็นที่สุด, ผลบุญใดที่ได้จากการเผยแผ่เป็นธรรมทานนี้ขอถวายแก่ท่านปู่พระอินทร์-ท่านย่าศรีระจิตร

ท่านแม่ศรี พรหม เทพ

เทวาทุกชั้นทุกองค์ ท่านพระยายมราช และขอให้ท่านพระยายมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วย

***สำหรับทุกๆท่านที่เข้ามาอ่านถ้าข้าพเจ้าได้บุญกุศลเท่าใด ขอให้ท่านได้เท่ากับข้าพเจ้าทุกท่าน ทุกคน เทอญ

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here