ชีวิตคนเราต่างมีขึ้นมาลง มีราบรื่นติดขัด นั้นเหตุเพราะกรรม หรือการกระทำที่ทำไว้ หากทำดีผลก้จะออกมาดี หากทำไม่ดี ผลที่ได้ก็ออกมาไม่ดีเช่นกัน ดังคำพระท่านว่า กรรมมุนา วต ตตี โลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม แต่เชื่อเถอะ ไม่ว่าจะทุกข์อย่างไร ย่อมมีทางออกให้เสมอ อย่าพึ่งเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์

ผลบุญชั้นทาน คือ การใส่บาตร ถวายอาหารพระ กฐิน ผ้าป่า คือที่เป็นวัตถุทานทั้งหลายนั่นแหละครับ ชาวพุทธชอบทำกันมาก ผลบุญชั้นทานนี้จะไปปรากฏในสวรรค์ชั้น 1จาตุมหาราชิกา เท่านั้น เพราะเป็นอามิสบูชา
บุญชั้นทานที่มีพลังมากที่ผมรู้ขอเรียงลำดับจากมากไปน้อย
อภัยทาน (ใช้ใจครับไม่ได้ใช้เงิน)
ธรรมทาน (ให้ธรรมะผู้อื่น เช่น หนังสือ CD เทป ธรรมะ)
วิหารทาน (สร้างสิ่งก่อสร้างในพุทธศาสนารวมถึงพระพุทธรูป)
สังฆทาน (คือถวายอาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ กับหมู่สงฆ์ รวมถึงที่เราใส่บาตรตอนเช้า โดยไม่คิดจำเพาะเจาะจงพระสงฆ์องค์ใดด้วย)
บุญชั้นทานนี้เมื่ออุทิศผลบุญให้กับผีเปรต อสุรกาย สัมภเวสี ปอบ เขาจะรับผลบุญอุทิศได้เต็มที่ เพราะพลังบุญยังไม่มาก เหมือนเราเปิดน้ำจากถังไหลหยดลงมา มดแมลงพอจะกินได้ไม่เกิดอันตราย

บุญศีล คือบุญที่เกิดจากการตั้งใจรักษาศีล สำหรับคนธรรมดาศีล 5หรือศีล 8ตามสะดวกก็เพียงพอแล้ว ศีลคือสิ่งที่ทำให้ดวงใจของมนุษย์สะอาดพลังบุญของศีลจึงมีพลังมากกว่าบุญชั้นทาน
บางคนอ้างอีกไม่มีเวลาถือศีล งานยุ่ง อันนี้เป็นข้อแก้ตัวถือศีลไม่ได้แบกหามศีล เรากำหนดขึ้นมาในใจเองได้ว่าเราจะพยายามถือศีลไม่ต้องไปขอพระหรอก เพราะศีลเป็นของกลางใครจะทำก็ตั้งใจเอาเอง เราทำงานใช้ชีวิตประจำวันปกติเช่นพอเราทำงานไปยุงมันกัด เราจะตบก็รีบคิดทันทีอย่าผิดศีลข้อ 1เราก็เปลี่ยนเป็นเป่าลมไล่มันไป พอทำบ่อยๆ จะชินไปเองใหม่ๆ ก็เผลอบ้างพร่องบ้างธรรมดา พอเริ่มชินจิตมันจะยั้งเราเอง แต่ถ้าจำเป็นต้องทำ เราจะรู้สึกฝืนใจมากเพราะรู้ว่าผิดศีล ท่านรู้ไหมบุญศีลนี้ยิ่งใหญ่กว่าเราสร้างโบสถ์ทั้งหลังอีก เพราะมันเป็นความสะอาดของจิต คนบริจาคเงินสร้างโบสถ์ทั้งหลังแต่ใจเขามีแต่กิเลสรักโลภโกรธหลงดวงจิตเขาไม่ใส บุญจึงดูกันที่ความใสสะอาดของดวงจิต ไม่ใช่เงิน
ทุกวันนี้ การทำบุญในพิธีการต่างๆ เห็นขอศีล 5กันก่อนเป็นประเพณี บางทีเช้าขอศีล ถวายเพลพระก็ขอศีล สวดมนต์เย็นก็ขอศีล หลอกขอศีลพระกันเล่น ขอแล้วก็ไม่เอาไปปฏิบัติเอาแต่ประเพณีพิธีการ เมื่อใจไม่คิดนำไปปฏิบัติ ต่อให้ขอศีลพระ 100 ครั้งก็ไม่เกิดบุญศีลได้ แถมผิดศีลข้อมุสาคือโกหกขอศีลพระได้บาปอีก นี่แหละชาวพุทธจำนวนมากเป็นอย่างนี้จริงไหมครับ
บุญชั้นศีล มีพลังมากกว่า บุญชั้นทาน เหมือนเปิดก๊อกน้ำจากที่หยดทีละหยดมาเป็นไหลแรงขึ้นมดแมลงสัตว์ตัวน้อยๆ ก็ไม่สามารถเข้าไปกินน้ำได้ แต่นก แมว หนู สุนัข ยังสามารถกินน้ำได้ ดังนั้นบุญศีลนี้ เทวดา ยักษ์ นาค คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ ครุฑ กินรี เขารับได้สบายมาก แต่ผีเปรต อสุรกาย สัมภเวสี มีพลังในการับน้อยไม่สามารถรับได้
ถ้าเราต้องการอุทิศบุญศีลให้วิญญาณในภูมิต่ำที่ลำบากขอให้อธิษฐานแปลงผลบุญอุทิศ เช่น ขณะเรายังประคองศีลอยู่ในใจบุญจะยังคงอยู่ที่จิตเรา ตัวเราไม่ต้องเบิกบุญ ให้อธิษฐานว่า
ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์โปรดดลบันดาลให้บุญจากการรักษาศีลของข้าพเจ้า จงเปลี่ยนเป็นอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยให้กับญาติของข้าพเจ้า” เท่านี้วิญญาณที่เราอุทิศให้เขาได้รับเต็มที่
ถ้าเราอุทิศบุญศีลให้กับวิญญาณในภูมิต่ำที่ลำบากก็เปรียบเหมือนเอาเงินให้สุนัขไว้ซื้ออาหารกินเอง สุนัขก็คงได้แต่นั่งมองเงินดมดูแล้วกินไม่ได้ เราต้องนำเงินนั้นไปซื้ออาหารสุนัขนำมาใส่จานให้ เท่านี้เองสุนัขก็ได้อิ่มแล้ว

บุญภาวนา เป็นบุญที่มีพลังมากสุด ภาวนายังแยกอีกเป็นสมาธิ กับวิปัสสนา บุญสูงสุดคือบุญจากการวิปัสสนา พิจารณาการเกิดแก่เจ็บตาย สังขาร รูปนาม บุญวิปัสสนานี้พระกรรมฐานท่านจะมีมาก ส่วนคนธรรมดาเช่นผมก็ยังคงใช้แค่สมาธิเป็นหลัก ส่วนวิปัสสนาผมก็แค่อนุบาลครับ
บุญสมาธิ คือการทำจิตให้สงบว่างจากกิเลส แต่มิได้เกิดปัญญา บุญภาวนาสมาธินี้ถ้าผู้ใดปฏิบัติอยู่บุญนี้จะลอยขึ้นไปเก็บรอผู้ปฏิบัติอยู่ที่พรหมโลกชั้นต่างๆ ตามกำลังของฌานสมาธิ
บุญวิปัสสนา ถ้าผู้ใดปฏิบัติ บุญนี้จะขึ้นไปรอผู้ปฏิบัติอยู่ในชั้นพรหมชั้นสูงกว่าบุญสมาธิอีก

ผู้ปฏิบัติบางท่านรู้ถึงผลบุญของการปฏิบัติ เมื่อเขาหมดอายุกำลังจะสิ้นใจเขาจะรีบกำหนดจิตเข้าสมาธิหรือวิปัสสนา ทิ้งร่างมนุษย์สกปรกนี้ไปสู่พรหมโลกชั้นต่างๆ ตามกำลังของสมาธิหรือวิปัสสนา ท่านใดต้องการเป็นพรหมก็เตรียมฝึกจิตซ้อมตายไว้เป็นประจำ พอถึงเวลาจริงของแต่ละคนก็จะสามารถไปสู่พรหมได้
ผมเคยติดต่อกับดวงวิญญาณของหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า ปรากฏว่าท่านเป็นพรหม แสดงว่าตอนจะสิ้นใจหลวงปู่รีบเข้าสมาธิจิตจึงออกจากร่างขึ้นสู่พรหมโลก วิมานจตุรมุขสวยงามมีสระน้ำมีสวนด้วยหลวงปู่ศุขท่านช่างพูดคุยเก่ง ท่านบอกท่านเหงา พรหมวิมานไหนก็พากันนั่งสมาธิวิปัสสนาเงียบ ท่านเองก็ทำแต่พอออกมาเดินเล่นหาเพื่อนคุยไม่ค่อยได้ พอมีผู้ที่ได้มโนมยิทธิเต็มกำลังขึ้นไปกราบ ท่านเลยชวนคุยด้วยพอหายเหงา ท่านยังเสกใบไม้ในสวนที่วิมานท่านเป็นต่อแตนให้ดูว่าตอนท่านอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเฒ่า ท่านเคยทำอย่างนี้
บุญภาวนาถ้านั่งภาวนาเสร็จแล้ว อุทิศออกพลังก็เหมือนกับฉีดน้ำจากรถดับเพลิง พลังงานมาก ผู้ที่รับบุญภาวนาได้เต็มที่คือพรหม
ถ้าเราต้องการอุทิศบุญภาวนาให้กับเทวดาหรือวิญญาณที่ลำบากเราต้องอธิษฐานแปลงบุญก่อนเช่น
ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์โปรดดลบันดาลให้บุญจากการภาวนาของข้าพเจ้า จงเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ญาติของข้าพเจ้าต้องการ เมื่อญาติของข้าพเจ้าได้รับบุญนี้ จงอธิษฐานเป็นสิ่งที่ต้องการเองเถิด” คำอธิษฐานที่เขียนนี้ท่านใดต้องการนำไปใช้ให้ตรงตามเจตนาของท่านให้ดัดแปลงคำอธิษฐานเอาเองได้ แต่ต้องไม่ลืมขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ทุกครั้ง เพราะพลังของเราน้อย จึงต้องขอพลังที่ยิ่งใหญ่และสูงส่งที่สุดในจักรวาล คือพลังบารมีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นพลังช่วยเราในการอุทิศบุญ เบิกบุญ ส่งให้ผู้อยู่ในโลกวิญญาณภพภูมิต่างๆ

โดยผู้มีประสบการณ์ตรง ภณ คนเคลียร์กรรม  คนธรรมดา

แผยแพร่โดย Aoddy

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here