หน้าแรก เห็นกรรม การย้อนความทรงจำในอดีตชาติช่วยอะไรได้บ้าง

การย้อนความทรงจำในอดีตชาติช่วยอะไรได้บ้าง

339
0

ความสำคัญของการย้อนความทรงจำในอดีตชาติ สามารถช่วยในเรื่องใดบ้างมาดูกัน

1. ปัญหาทางกาย และจิตที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยการดูแลในรูปแบบดั้งเดิม

2. แก้ไขอาการกลัวผิดปกติ เช่น กลัวที่สูง กลัวที่แคบ กลัวฟ้าร้องฟ้าผ่า สัตว์บางชนิด

3. บำบัดอาการซึมเศร้าเรื้อรัง ขาดความมั่นใจในตนเองที่อาจมีต้นตอมาจากอดีตชาติ

4. บำบัดอาการวิตกกังวลเกิน นอนไม่หลับ ฝันร้าย ย้ำคิดย้ำทำ

5. ปัญหาทางกายเรื้อรังบางอย่าง เช่นไมเกรน โรคกายที่สัมพันธ์กับจิตใจ และภาวะความไม่สบายต่างๆที่อาจมีสาเหตุจากอดีต และอดีตชาติ

6. ปัญหาในสัมพันธภาพ ความฝังใจกับใครบางคน ที่มีสาเหตุจากอดีต

7. ย้อนระลึกความสามารถ หรือทักษะพิเศษในอดีตชาติ เพื่อดึงกลับมาใช้ในปัจจุบัน และการดึงประสบการณ์ของความแจ่มใสเบิกบานในอดีตให้กลับคืนมา

8. ใช้ในการตรวจสอบความฝัน ที่เกี่ยวกับอดีตชาติ และ ความคุ้นเคยบางอย่างที่ไม่
สามารถอธิบายได้ในชีวิตปัจจุบัน

9. ใช้ปรับแก้นิสัย หรือบุคลิกภาพบางอย่าง รวมถึงการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพิ่มศักยภาพของจิตใจ สมรรถภาพสมาธิ เพิ่มแรงจูงใจในการเรียน

10. ใช้ค้นหาความสัมพันธ์กับบุคคล หรือคู่แท้ทางจิตวิญญาณ (soulmate)
___________

อาจารย์ภณทัต แสนสัมฤทธ์

มารน้อย บัญชาเทพ

คนเห็นกรรม
id line @nlz8809e

 062-4419465

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here