หน้าแรก ร่วมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ์ทรงเครื่อง 39 นิ้ว เพื่อ ประดิษฐาน ณ พุทธคยา(จำลอง) วัดใหม่วงเดือน

ร่วมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ์ทรงเครื่อง 39 นิ้ว เพื่อ ประดิษฐาน ณ พุทธคยา(จำลอง) วัดใหม่วงเดือน

ขอเชิญ ทุกท่านร่วมสร้างกุศลใหญ่ สร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ์ ขนาดหน้าตัก39 นิ้ว หล่อด้วย เนื้อ นวโลหะ งบประมาณในการจัดสร้าง 400,000.- บาท เพื่อประดิษฐาน ณ เจดีย์พุทธคยา(จำลอง) บทเนื้อที่ 17 ไร่ ณ วัดวงเดือน(วัดเก่า) ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท ในวัน ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ท่านสามารถร่วมสมทบทุน ปิดยอดบุญตามกำลังได้ที่บัญชีบุญ เลขที่213-2-40283-1 ธ.ทหารไทย(TMB) นายภณทัตแสนสัมฤทธ์

อานิสงส์การหล่อ/สร้างพระพุทธรูป

1. สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป…ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป…. (หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)

2. การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยาก คือว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด การสร้างองค์ปฐมนี้ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ โดยใช้บัญชีสีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่ม จดบันทึก(เป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดา)

ก็แสดงว่า คนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้ ต้องเป็นคนมีบุญมาก และไปนิพพานได้เร็วมาก  เพราะบัญชีสีทอง หลวงพ่อฯ บอกว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องโมทนาหมด… (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ )

3. ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลย ตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน.. (หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)

สร้างพระ

4. การสร้างพระ เปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้น จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่มีผู้มากราบไหว้ สักการะบูชา เท่ากับจำนวนคน และจำนวนครั้ง… (หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา)

5. การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออกมาทำทาน ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี”ความเห็นตรง เห็นถูกแท้” เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย… (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

…………………………..

อาจารย์ภณทัต แสนสัมฤทธ์

คนเคลียร์กรรม @nlz8809e