หน้าแรก การย้อนอดีตชาติบำบัด

การย้อนอดีตชาติบำบัด

การสะกดจิตนั้นไม่ใช่สิ่งลึกลับใดๆเลย เพราะเราต่างถูกสะกดจิตกันอยู่ทุกวัน เมื่อจิตใจเราจดจ่อ และคล้อยตามสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นก็คือการถูสะกดจิตแล้ว คือจิตใจนั้นอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายและมีความใส่ใจจดจ่อจนเป็นสมาธิ ไม่วอกแวกต่อสิ่งเร้าอื่นภายนอก

ปัญหาทางจิตใจสามารถบำบัด ดูแล ฟื้นฟูและพัฒนา

1.ปัญหาทางกายและจิตที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยการบำบัดในรูปแบบดั้งเดิม

2.การแก้ไขอาการกลัวผิดปกติ เช่น กลัวที่สูง กลัวที่แคบ กลัวฟ้าร้อง ฟ้าผ่า กลัวเลือด กลัวสัตว์

3.อาการซึมเศร้าเรื้อรัง ขาดความมั่นใจ ประหม่าง่าย นอนไม่หลับเรื้อรัง

4.บำบัดอาการวิตกกังวลเกิน ภาวะเครียด อาการ Panic ย้ำคิดย้ำทำ กลัวสังคม

5.ปัญหาทางร่างกายเรื้อรังบางอย่าง เช่นไมเกรน ความดันโลหิตสูง

6.ปัญหาในสัมพันธภาพ ความฝังใจ ความขัดแย้งในครอบครัว

7.พัฒนาความสามารถ   ค้นหาทักษะพิเศษในอดีตชาติ เพื่อนำมาใช้ในปัจจุบัน

8.ใช้ในการตรวจสอบความฝันซ้ำๆเพื่อหาความหมายปละคุณค่าที่แฝงอยู่

9.ปรับแก้นิสัยหรือบุคลิกภาพบางอย่าง พัฒนาพุทธภาวะและ โพธิจิตด้วยรักเมตตา

10.ค้นหาความสัมพันธ์กับบุคคบ ที่มาของปมความขัดแย้ง

วิธีการบำบัด สำหรับท่านที่สนใจ

*การสะกดจิตบำบัด หรือ จิตใต้สำนึกบำบัด

*การประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษาสมอง

*ครอบครัวบำบัด

*ให้คำปรึกษา ฝึกการผ่อนคลาย ฝึกการหายใจ

*จินตภาพความสำเร็จในอนาคต

*สมาธิบำบัด

จุดเด่นสำคัญ ของเราคือ สามารถใช้วิธีการสะกดจิตย้อนอดีตเพื่อการแก้ไข เคลียร์กรรมได้ อย่างได้ผล